Miljøskat i Frankrig – er du klar?

Få rabat og opnå fordele på
de franske miljøskat- og europæiske
vejafgiftnetværk med vores
Vélocité-miljøskatenhed

Hvad er miljøskat?

Miljøskat er en ny grøn skat der vil skulle betales på et netværk af både nationale og regionale veje i Frankrig for alle lastvogne, der vejer over 3,5 ton. Ca. 4.000 km national og regional vej underlægges skatten. Nuværende betalingsveje er imidlertid fritaget.

Alle relevante køretøjer skal have en miljøskatenhed installeret for at undgå bøder på ca. €750. Den gennemsnitlige miljøafgift er skønnet til ca. €0,13 pr. km. Den nøjagtige afgift vil imidlertid være baseret på euroemissionsklasse, bruttovægt og antal aksler på dit køretøj.

Vores Vélocité-enhed

EDC har introduceret en ny Vélocité-enhed til betaling af miljøskat og andre vejafgifter. Enheden indeholder adskillige teknologier. Satellitsporing (GPS) anvender dit køretøjs koordinater til at beregne miljøskatten, og DSRC-teknologien sætter dig i stand til at betale nuværende vejafgifter i Frankrig, Spanien og Liefkenshoek-tunnellen i Belgien.

Ved brug af EDC´s Vélocité-enhed vil du automatisk modtage den 10% rabat på miljøskatten, som tilbydes miljøskattens abonnenter. Enheden er nem at installere ved at sætte den til køretøjets strømforsyning.

1-da 2-da 3-da 4-da